חרדים באר שבע

סקירה
תוצאות שבועיות מתחדשות
סוגי חיפושים
יישובים ואזורים
שם יישוב‏ כניסות‏ מועד כניסה‏
כפר ברוך 7504 22:36:40
אדירים 4012 19:01:07
רשפים 3034 14:33:18
מרגליות 5445 02:47:20
בקוע 7611 03:24:35
הושעיה 6750 07:24:05
גן נר 5362 22:37:03
לבנים 7546 17:04:16