חרדים נצרת

סקירה
תוצאות שבועיות מתחדשות
סוגי חיפושים
יישובים ואזורים
שם יישוב‏ כניסות‏ מועד כניסה‏
בת חפר 9691 12:33:00
אורים 2090 12:17:17
עולש 9271 02:28:00
תל קציר 624 06:58:52
שדי חמד 9088 04:28:51
גבעת זאב 4286 09:08:17
ערערה 6574 11:18:59
כפר זוהרים 6401 17:21:24