חרדים צפת

סקירה
תוצאות שבועיות מתחדשות
סוגי חיפושים
יישובים ואזורים
שם יישוב‏ כניסות‏ מועד כניסה‏
בית חירות 5246 19:30:50
ראס עלי 9372 02:23:48
אלון מורה 6552 12:39:36
בן עמי 7829 04:12:22
ריחן 1804 16:08:10
ביתן אהרן 3518 23:29:49
קלע 9230 19:56:37
אבן ספיר 9253 21:10:07